FANDOM


Kej Kej also know as *****

je ostro sledovaný flegmatik

s jeho menom sa spájajú aj tri citróny

veľa ľudí si o ňom myslí, že škúli a má iné iné nedostatky

je v priamom kontakte s týmito osobami: Buzna , Bohatier , Babkina pletenica , Kuchynská rukavica

kvôli Babule sa mu pravdepodobne často čká

z rôznych dôvodov sa vám môže spájať s týmto: [1]

má úžasný smiech

podľa vyjadrenie jednej z profesoriek v škole je Kej Kej veľký introvert (i keď má v triede kamarátov, s ktorými sa baví) a asi nemá frajerku