FANDOM


synonymum pradenia.ale pradú mačky.a sysľovia vrčia. V prílohe prikladám postup.Blafujem,žiadna príloha nejestvuje.

1.Vyberte si svoje obľúbené dva prsty.

2.Priložte ich medzi sedací a stehenný sval vrčiaceho objektu.

3.Presvedčte sa,či má vrčiaci objekt potravičku. *

4.Zatlačte spomínané miesto (viď bod číslo tri)

5.Vychutnávajte vibráciu.


  • poznámka autora: bez potravičky sa nemusí dostaviť žiadaný efekt