FANDOM


nemenovaný študent zo škola

niekedy bol objektom osoby menom Babula, no teraz je ich vzťah čisto profesionálny

jeho výrok (vyrieknutý niekedy na začiatku šk. roka)- v každej triede na bilingváli je minimálne jeden gay

nerobí mu problém ležať na mokrej tráve (pozn.-tráva je zelená) alebo nebodaj robiť profesionálne fotky na záchodoch v škola kde okrem vykonávania potreby rád nacvičuje stojku na rukách